Loge Phoenix

Gereedschap

Loge Phoenix is een levendige werkplaats voor vrijmetselaren die aan hun spirituele groei willen werken. Zij staat open voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar de diepere achtergronden van het leven. De loge werd in 1973 opgericht en maakt deel uit van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij. Zij is gevestigd aan de Nicolaas Beetsstraat 2, te Gouda.

Loge Phoenix gebruikt in tegenstelling tot veel andere vrijmetselaarsloges het Engelse rituaal, dat een esoterische achtergrond heeft. Het gevoelselement speelt hierin een belangrijke rol. Zo wordt er gewerkt met muziek, wierook en oorspronkelijke teksten.
Om jezelf en daarmee ook je medemens te leren kennen heb je anderen nodig. Door interactie vorm je een mening en via samenwerking ga je de onderlinge afhankelijkheid zien die mensen bindt. Doordat niemand hetzelfde is en iedereen zijn eigen persoonlijkheid heeft, moet je tolerant zijn binnen de broederschap. Wie sterk in het leven wil staan en bereid is om zich  dienstbaar op te stellen, kan veel leren in de Vrijmetselarij. De bekende uitdrukking ‘Ken Uzelve’ is een proces van sterven en opnieuw geboren worden. Je wordt meester over je eigen leven  door beperkende denkbeelden los te laten en er nieuwe, universele denkbeelden voor in de plaats te stellen. En dat alles op een respectvolle, tolerante manier met mensen die een zelfde doel  nastreven.

Het werk in onze loge is boeiend en levendig en wij staan open voor veranderingen in de maatschappij. Want ook de mens maakt voortdurend een veranderingsproces door. Niets staat stil. En dat maakt de Vrijmetselarij actueel en springlevend.

De leden van Loge Phoenix komen tweemaal per maand samen, in de tempel óf in de voorhof. In de tempel vinden de inwijdingen plaats en worden door de leden voordrachten gehouden over onderwerpen van spirituele, maatschappelijke of filosofische aard. Daarnaast zijn er zogenoemde Voorhoven. Dat zijn bijeenkomsten waar specifieke thema’s behandeld worden en waar we met elkaar van gedachten wisselen.

Daarnaast worden nieuwe leden bekend gemaakt met de maçonnieke gebruiken en gewoontes.

Bent u op zoek naar de diepere zin van het leven en naar de innerlijke kracht in uzelf? Dan nodigen wij u uit om uw persoonlijke zoektocht samen met ons af te leggen in een respectvolle, harmonieuze sfeer. De eerste stap kunt u zetten door contact met ons op te nemen.

Contact:

Telefoon/Whatsapp:  06 – 24720023

E-mail: logephoenix@live.nl