Achtergrondinformatie

1e tableau van de Engelse ritus -vrijmetselarij voor mannen en vrouwen

Vrijmetselarij heeft een rijke historie waar veel over te lezen valt en die ons terugvoert naar een ver verleden. Vrijmetselaarsloges vind je verspreid over de gehele wereld. Inhoudelijk is er relatief weinig verschil. Maar wat onderscheidt nu de ene loge van de ander?

Dat zijn wij mensen. De leden van een loge zijn de kern waar alles om draait en de werkwijze waarvoor een loge kiest, is bepalend voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Vrijmetselaar word je in principe voor de rest van je leven, dus is het uiterst belangrijk een passende moederloge te vinden.

Loges houden regelmatig bijeenkomsten. Om te beginnen zijn er de inwijdingen. Een inwijding is een toetredingsritueel, waarmee iemand ontvankelijk wordt gemaakt voor nieuwe inzichten. Een ritueel bestaat uit een aantal handelingen volgens vaste afspraken, waarmee een kader wordt geschapen waarbinnen men zich thuis voelt. De samenwerking en onderlinge betrokkenheid creëert een band van eenheid. Zo ontstaat er een sfeer van harmonie om als zelf bewust mens te kunnen werken en groeien. Door de indrukken die men opdoet worden ons gevoel en verstand aangewakkerd. Onze geest komt met een hogere energie in aanraking. Wij zien dit principe als de geometrie van een hogere werkelijkheid die aan het leven ten grondslag ligt. Zoekt en gij zult vinden, klopt en gij zult worden opengedaan. Ook vinden er in de ‘Tempel’ regelmatig lezingen plaats, bouwstukken genaamd, waarmee de leden hun vorderingen en verworven inzichten kunnen uitwisselen. Naast de rituele bijeenkomsten vinden er ook gespreksavonden plaats, die voorhoven genoemd worden. Hier worden uiteenlopende onderwerpen behandeld en vindt spirituele verdieping plaats.

Het lidmaatschap staat open voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar zingeving aan hun leven. Ritualen worden gebruikt om universele waarden uit te beelden en symbolen helpen om de achterliggende gedachte ervan te ontdekken. Door de inwijdingen worden kandidaten ontvankelijk gemaakt voor hogere inzichten omtrent ons bestaan en de wijze waarop wij daaraan deelnemen. Zonder dogma’s wordt elk lid in de gelegenheid gesteld de intrinsieke waarde van de ritualen en symbolen te onderzoeken. Voor ons heeft ‘groei’ te maken met dynamiek, energie, inspiratie, verbetering en vooral aandacht. Aandacht voor mensen en hun verhaal. Uit persoonlijke gesprekken halen wij onze inspiratie en ideeën voor verdere verbetering en voortdurende vernieuwing van onszelf. Door veel met elkaar te praten leren we anders te denken, te kijken en te doen dan we gewend zijn. Op die manier maken we groei mogelijk die anders buiten bereik zou blijven en kunnen wij onze talenten ten dienste stellen van onze medemens en de maatschappij.

Voor een buitenstaander is het moeilijk in te schatten bij welke loge hij zich het best thuis zal voelen en welk rituaal hem het meest aanspreekt. Daarom is het verstandig om in een persoonlijk gesprek met enkele leden van een loge te onderzoeken of jouw zienswijze overeenkomt met die van hen. Alvorens zo’n gesprek aan te gaan is het goed om een paar essentiële punten op een rij te zetten. Zoals:

 • Wat trekt mij aan om Vrijmetselaar te worden?
 • Wat verwacht ik ervan?
 • Geloof ik al dan niet in een ‘hogere’ macht die het leven aanstuurt?
 • Sta ik open voor andermans ideeën?
 • Ben ik op een gezonde manier nieuwsgierigheid naar de verborgen kant van het leven?
 • Kan ik mij vrijmaken om op regelmatige tijden deel te nemen aan de bijeenkomsten?
 • Spreekt het systeem van inwijdingen mij aan?
 • Ben ik tolerant genoeg om respectvol binnen een broederschap met anderen om te gaan?
 • Kan ik mijn gedachten en ideeën op papier zetten?
 • Ben ik bereid om een rituele functie te bekleden?
 • Ben ik financieel in de gelegenheid om de contributie te voldoen?

Dit zijn slechts enkele punten van aandacht. Bovenal moet een kandidaat natuurlijk een innerlijke drang voelen om zich bij de Vrijmetselarij te willen aansluiten.

Interesse? Neem contact op met ons via logephoenix@live.nl